De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website berust bij::

Allspan Spanverarbeitung GmbH
Postfach 21 01 43
76151 Karlsruhe

T: +49.721.56 58 00
F: +49.721.56 58 055
eMail: info@allspan.de

Vertegenwoordigingsbevoegde persoon:
Klaus Nieth

Handelsregisternummer: HRB 3351
BTW-nr.: DE143590274

Gebruiksvoorwaarden – Beperking van de aansprakelijkheid – Privacybescherming

 

De inhoud van onze pagina’s werd samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud aanvaarden wij echter geen enkele aansprakelijkheid. Als dienstverlener zijn wij volgens § 6, lid1 MDStV en § 8 lid 1 TDG en volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk voor eigen content op deze pagina’s. Dienstverleners zijn echter niet verplicht om de via hen verzonden of opgeslagen externe informatie van derden te bewaken of onderzoek te doen naar omstandigheden die op een onwettige activiteit duiden. Een verplichting tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie onder de algemene toepasselijke wetgeving blijft hierdoor onverlet. Een desbetreffende aansprakelijkheid gaat echter pas in op het moment waarop kennis wordt genomen van een concrete wetsovertreding. Zodra wij kennis nemen van een relevante wetsovertreding zullen wij deze content per omgaande verwijderen.

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, waar wij geen invloed hebben op de content. Daarom kunnen wij voor deze content op externe sites geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de via een link bereikbare website is altijd de relevante aanbieder of exploitant van die website verantwoordelijk. De via een link bereikbare websites werden op het moment waarop de link wordt aangemaakt, gecontroleerd op eventuele wetsovertredingen. Onwettige content werd op het moment, waarop de link werd aangemaakt, niet vastgesteld. Een permanente inhoudelijke controle van de via links bereikbare websites kan in alle redelijkheid niet van ons worden verwacht zonder concrete aanwijzingen met betrekking tot een wetsovertreding. Zodra wij kennis nemen van wetsovertredingen, zullen wij dergelijke links per ommegaande verwijderen.

De beheerders van de site doen hun best om te allen tijde de auteursrechten van derden in acht te nemen en om gebruik te maken van zelf opgestelde of licentievrije inhoud. De door de beheerders van de site aangemaakte content die u op deze website aantreft, valt onder het Duitse auteursrecht. Bijdragen van derden zijn als zodanig aangemerkt. De vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik die buiten de limieten van het auteursrecht vallen, vereisen de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of schepper. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan voor particulier gebruik en niet voor commercieel gebruikt.

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk identificeren. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid onder deze tekst. Gegevensverzameling op onze website Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website? De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens zijn te vinden in de impressum van deze website. Hoe verzamelen we uw gegevens? Uw gegevens worden aan de ene kant verzameld, die u ons vertelt. Dit kan b.v. om gegevens die u invoert in een contactformulier te verhandelen. Andere gegevens worden automatisch verzameld bij het bezoeken van de website via onze IT-systemen. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-aanvraag). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt. Waar gebruiken we uw gegevens voor? Een deel van de gegevens wordt verzameld om een ​​vlekkeloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren. Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens? U hebt op elk moment het recht om gratis informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Voor dit doel en voor verdere vragen over gegevensbescherming, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen op het adres dat wordt vermeld in de opdruk. Bovendien hebt u het recht om een ​​beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Analysehulpmiddelen en hulpprogramma’s van derden Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet worden teruggevoerd naar jou. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u informeren over de mogelijkheden van bezwaar in dit privacybeleid.

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.
Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is informatie die u persoonlijk identificeert. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.
Houd er rekening mee dat datatransmissie via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingsrisico's kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Noot voor de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke gegevensverwerkingseenheid op deze website is:

Allspan Spanverarbeitung GmbH

Südbeckenstraße 2A, 76189 Karlsruhe

T: +49.721.56 58 00
F: +49.721.56 58 055
eMail: info@allspan.de


Verantwoordelijke entiteit is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (zoals namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking:
Veel gegevensverwerkingsbewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk moment een bestaande toestemming intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking blijft ongewijzigd door de intrekking.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit:
In geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een ​​beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst met gegevensbeschermingsfunctionarissen en hun contactgegevens kunnen worden gedownload via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anunglasses_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdracht:
U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, op zichzelf of aan een derde in een standaard, machinaal leesbaar formaat te verwerken. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wilt, zal dit alleen worden gedaan voor zover technisch mogelijk.

Informatie, blokkeren, verwijderen:
U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor meer informatie over persoonlijke gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat.

Koekjes:


De internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.
De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.
U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat cookies voor bepaalde gevallen worden geaccepteerd of dat cookies automatisch worden verwijderd en ingeschakeld bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.
Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies die u wenst te gebruiken (bijv. Winkelwagenfunctie), worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO opgeslagen. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (zoals cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Server log files:


De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:
• Browser type en browserversie
• gebruikt besturingssysteem
• Verwijzende URL
• Hostnaam van de toegangscomputer
• Tijd van het serververzoek
• IP-adres
Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen zal niet worden gedaan.
De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen.

contact:


Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens op het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.
De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, is daarom uitsluitend op uw toestemming gebaseerd (artikel 6 (1) lit. DSGVO). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerkingsoperaties die zijn uitgevoerd tot de intrekking, wordt niet beïnvloed door de intrekking.
De informatie die u verstrekt in het contactformulier blijft bij ons totdat u ons vraagt ​​om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag verwijdert (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – met name retentieperioden – blijven onaangetast.

Registratie met Facebook Connect:


In plaats van u rechtstreeks op onze website te registreren, kunt u zich aanmelden bij Facebook Connect. Aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.
Als u besluit zich te registreren bij Facebook Connect en op de knop “Login with Facebook” / “Connect with Facebook” klikt, wordt u automatisch doorgestuurd naar het Facebook-platform. Daar kunt u inloggen met uw gebruiksgegevens. Hiermee wordt uw Facebook-profiel gekoppeld aan onze website of services. Via deze link hebben we toegang tot uw gegevens die op Facebook zijn opgeslagen. Dit zijn vooral:
• Facebook Naam
• Facebook-profiel en omslagfoto
• Facebook Cover
• E-mailadres opgeslagen op Facebook
• Facebook ID
• Facebook vrienden lijsten
• Facebook houdt van
• Verjaardag
• Gender
• land
• taal
Deze gegevens worden gebruikt om uw account in te stellen, aan te bieden en te personaliseren.
Zie de Facebook-gebruiksvoorwaarden en het Facebook-privacybeleid voor meer informatie. Deze zijn te vinden op: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ en https://www.facebook.com/legal/terms/.

Facebook-plug-ins (knop voor delen en delen):


Op onze pagina’s zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, geïntegreerd. De Facebook-plug-ins zijn herkenbaar aan het Facebook-logo of de “Like-Button” (“Vind ik leuk”) op onze site. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wanneer u onze pagina’s bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de “Like-Button” op Facebook klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook-profiel. Als gevolg hiervan kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en hun gebruik door Facebook. Voor meer informatie, raadpleeg het Privacybeleid van Facebook op https://de-de.facebook.com/policy.php.
Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina’s associeert met uw Facebook-gebruikersaccount, logt u uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Instagram-plug-in:


Functies van de service Instagram zijn aan onze zijde geïntegreerd. Deze functies worden geleverd door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten.
Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Instagram-profiel door op de knop Instagram te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis van de inhoud van de verzonden gegevens en hun gebruik door Instagram ontvangen.
Zie voor meer informatie het Privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

WordPress-statistieken:


Deze website maakt gebruik van de WordPress-toolstatistieken om bezoekersverkeer statistisch te analyseren. Provider is Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110-4929, VS.
WordPress Stats maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt opgeslagen op servers in de VS. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd na verwerking en vóór opslag.
“WordPress Stats” -cookies blijven op uw apparaat staan ​​totdat u ze verwijdert.
De opslag van “WordPress Stats” -cookies is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.
U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat cookies voor bepaalde gevallen worden geaccepteerd of dat cookies automatisch worden verwijderd en ingeschakeld bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.
U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens voor de toekomst door op deze link te klikken om een ​​opt-out cookie in uw browser in te stellen: https://www.quantcast.com/opt-out/.
Als u de cookies op uw computer verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

YouTube:


Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-pagina van Google. Site-operator is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.
Wanneer je een van onze YouTube plug-in ingeschakelde sites bezoekt, word je verbonden met de servers van YouTube. Het vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s je hebt bezocht.
Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, kun je met YouTube je surfgedrag rechtstreeks aan je persoonlijke profiel koppelen. Je kunt dit voorkomen door je af te melden bij je YouTube-account.
Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.
Raadpleeg het privacybeleid van YouTube op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens.


Google Web Fonts:


Deze site gebruikt zogenaamde weblettertypen, verstrekt door Google, voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.
Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan leert Google dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze online diensten. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.
Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.
Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het Privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.


Google Maps:


Deze site maakt gebruik van de cartografische service Google Maps via een API. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Als u de functies van Google Maps wilt gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die we hebben aangegeven op de website. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.
Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.